ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το https://www.kostetsos.com (εφεξής ο «Δικτυακός τόπος»), είναι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με την εμπορική ονομασία “VASSILIOS KOSTETSOS”, το οποίο εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση, προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ κ.α. μέσω του διαδικτύου. Το www. kostetsos.com και ο δικτυακός τόπος, ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία «VASSILIOS KOSTETSOS», που εδρεύει Αλεξ. Σούτσου 11 (ΑΦΜ: 095702241 - Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), με αριθμό ΓΕΜΗ 084373602000, τηλ. 2103607354, email: [email protected] (εφεξής «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» ή/και «Επιχείρηση» ή/και «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και αποτελoύν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζεται για όλους τους χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν όχι μόνο να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα της εταιρείας, αλλά και να ολοκληρώσουν μια αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας εξ αποστάσεως, εφόσον η εταιρεία διαθέτει επαρκή αποθέματα.

Οι υπηρεσίες του «Δικτυακού Τόπου» σας προσφέρονται με τους ακόλουθους όρους χρήσης, καλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους. Κατά συνέπεια με την πρόσβαση και ανάγνωση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου αποδέχεστε χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε τυχόν άλλη συμφωνία με την εταιρία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» για την χρήση της ιστοσελίδας δεν ισχύει και δεν έχει καμία εφαρμογή. Ας σημειωθεί επίσης ότι ενδέχεται να τροποποιούμε, ανανεώνουμε, διαγράφουμε, περιορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό, επομένως θα συμβουλεύαμε τους χρήστες να ελέγχουν τακτικά αυτήν τη σελίδα.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών του “www. kostetsos.com”, ούτε να προβείτε σε αγορά προϊόντων. Mε την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο «Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα», όπως ενδεικτικά, την περιήγησή σας σε αυτό, την εγγραφή σας ως μέλος ή στο NEWSLETTER της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» μας ή την αγορά των προϊόντων μας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους «Όρους και Προϋποθέσεις».

Η χρήση του παρόντος «Δικτυακού τόπου» από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο «Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα», γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

Η «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος ή ορισμένων παρεχόμενων υπηρεσιών ή την εμπορία ορισμένων προϊόντων.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες όρους παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2103607354 ή στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι χρήστες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχουν τη νόμιμη ηλικία που τους επιτρέπει τη δέσμευση τους από αυτούς (όρους).

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το «Δικτυακό τόπο» είναι πλήρεις, αληθείς και έγκυρες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες από το «www.kostetsos.com». Οι ανωτέρω εγγυήσεις, τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος «Δικτυακού Τόπου» ή λόγω ανωτέρας βίας.

 

 

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έχετε ελεύθερη πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο όμως μπορείτε μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση να διαβάσετε, αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από τον Δικτυακό Τόπο συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο, εφεξής «Περιεχόμενο». Δεν έχετε το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή να κάνετε χρήση του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου για εμπορικό σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Οφείλετε να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις σημάνσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας που περιέχεται στο Περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνετε λήψη (download). Πρέπει να θεωρήσετε πως οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στον Δικτυακό Τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας, παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς όρους και τις προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου αυτού του Δικτυακού Τόπου. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η χρήση του περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους σας δεν θα αποτελέσει παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την Εταιρεία. Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν σας χορηγείται ή παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή άλλου τρίτου.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να κάνετε αγορές στον «Δικτυακό τόπο» θα σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως το πραγματικό πλήρες όνομα, τη διεύθυνση email και τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στην «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» να επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι αληθείς και ακριβείς. Εγγυάστε ότι τα στοιχεία πληρωμής είναι έγκυρα και σωστά και επιβεβαιώνετε ότι είστε το άτομο που αναφέρεται στα στοιχεία χρέωσης που παρέχονται.

Θα επεξεργαστούμε τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία των πελατών μας και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιεύουμε ή πωλούμε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους, εκτός εάν κινηθεί νομική διαδικασία για άρση του απορρήτου.

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή και διαθεσιμότητα. Μόλις κάνετε μια παραγγελία θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Αυτό το email ΔΕΝ αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας, απλώς επιβεβαίωση ότι τη λάβαμε. Η αποδοχή της παραγγελίας σας μεταξύ εσάς και της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» θα ολοκληρωθεί μόλις σας στείλουμε email με την επιβεβαίωση της αποστολής των εμπορευμάτων ή τηλεφωνική επιβεβαίωση.

Μπορούμε επίσης να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε και επομένως να δεχτούμε μια συναλλαγή για οποιονδήποτε λόγο ή να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος σημαίνει ότι συνάπτετε συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από το νομικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, όπως ισχύει.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Για την εγγραφή του χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του Δικτυακού Τόπου ζητούνται τα εξής στοιχεία: Χώρα, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ημερομηνία Γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων, ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα, πέρα από τα Newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Δικτυακό Τόπο. Η διεύθυνση IP κρατείται σε αρχείο για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Δικτυακού Τόπου (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το Δικτυακό Τόπο δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (NEWSLETTER) της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ωστόσο, όσοι προβούν σε άνοιγμα λογαριασμού στη σελίδα της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» (εφεξής «ΜΕΛΗ»), θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή. Η εγγραφή στην Υπηρεσία αυτή ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο στο «Δικτυακό Τόπο». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας χορηγείτε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει το «www. kostetsos.com» ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του το «www. kostetsos.com», μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του «Δικτυακού τόπου».

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» αποδέχεται τους παρακάτω τρόπους πληρωμής

  • Viva Payments/ Viva Wallet.

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να πληρώσετε με κάρτα, μέσω του συστήματος πληρωμών Viva Payments/Viva Wallet. Μέσω της Viva Payments μπορούμε να δεχθούμε πληρωμές με τις περισσότερες πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες.

  • Τραπεζική μεταφορά

Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε για τα προϊόντα μας με τραπεζικό έμβασμα, αλλά παρακαλούμε στείλτε μας email στο [email protected] ή καλέστε μας στο 2103607354

Τα στοιχεία της τράπεζάς μας είναι τα εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑLPΗΑ ΒΑΝΚ

IBAN: GR3301401240124002320000371

SWIFT:

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ Ε.Π.Ε.

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στους σχετικούς καταλόγους κάθε προϊόντος περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Πελάτες εκτός ΕΕ υπόκεινται σε τυχόν επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγματικές διαφορές, εκτελωνισμούς κ.λπ., για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ…………………………..

Η προσωπική σας ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ο ιστότοπος www. kostetsos.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για την κρυπτογράφηση όλων των προσωπικών πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων σας.

…………………………………………………….

Σημειώνουμε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη αποτροπή της χρήσης των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) πελάτη του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο .

Επιπλέον, η «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί στον υπολογιστή σας από ιούς κατά τη σύνδεσή σας με τον ιστότοπό μας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς, fire walls και ότι τα άλλα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

H «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάζει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον πιο ακριβή τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή ελλιπείς πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να ενημερώσουμε τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των προϊόντων στον ιστότοπό μας και των διαφορετικών τύπων οπτικής πτυχής, τα χρώματα και τα υφάσματα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού προϊόντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς όταν περιγράφουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προσφέροντας όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων της τιμής, του χρώματος και του μεγέθους. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που δηλώνετε κατά την παραγγελία σας. Ο χρόνος αποστολής τους, εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους μη αναγόμενους σε δική μας ευθύνη. Τα Προϊόντα αποστέλλονται αποκλειστικά, μέσω της εταιρείας courier «……………………………..» για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Κατά την αίτηση της παραγγελίας σας, μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε ή να σας αποστείλουμε τα Προϊόντα. Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω, με επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας και μη αναγόμενους σε δική μας υπαιτιότητα:

Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες «Όρους Χρήσης», εάν η παραγγελία σας ολοκληρωθεί μέχρι τις 12:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα Προϊόντα παραδίδονται σε Αττική εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και σε άλλες μεγάλες αστικές πόλεις της Ελλάδας και σε νησιά εντός δύο (2) – τριών (3) εργάσιμων ημερών. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.

Η Επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των Προϊόντων, ωστόσο, διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του/των Προϊόντος/ων, δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση, ενδεικτικά αναφερόμενες, που (α) το Προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τους χώρους φύλαξης αυτού, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός το οποίο ξεφεύγει της επιρροής και ελέγχου μας και το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, (γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το Προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της, και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει.

Σημειώνουμε ότι η Εταιρεία μας παραμένει η μόνη υπεύθυνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια των προϊόντων σας μέχρι εσείς να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων.

Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης, εσείς δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα, η μεταφορική μας εταιρεία θα προσπαθήσει άλλες δύο (2) φορές, τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, έτσι ώστε να σας παραδώσουν την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που τελικά η αποστολή δεν επιτευχθεί, τότε η παραγγελία σας επιστρέφει αυτομάτως σε εμάς και καταχωρείται ως «Άρνηση». Ρητά συμφωνείται και κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα της ευθύνης που μας αφορά, φέρετε εσείς την ευθύνη απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων. Τα δε Προϊόντα, φυλάσσονται σύμφωνα με τους όρους της μεταφορικής και με δική σας δαπάνη.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραδόσεις εντός Ελλάδος, όπου η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τη «A.C.S.», οι καταναλωτές επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής. Για αγορές άνω των 150€, δεν υπάρχουν κόστη αντικαταβολής.

 

Χρέωση

(€ έως / kg)

Χρέωση

(επιπλέον kg)

Εντός Πόλης

€4.90 / 3 kg

€0.80 / 1 kg

Χερσαίοι Προορισμοί

€6.60 / 3 kg

€1.00 / 1 kg

Νησιωτικοί Προορισμοί

€6.85 / 3 kg

€1.24 / 1 kg

Δυσπρόσιτες Περιοχές

€7.90 / 3 kg

€1.24 / 1 kg

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν. Η ως άνω προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ορίζεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς παραλάβατε το προϊόν. Δεν είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εφόσον παρέλθει διάστημα 14 ημερών

Για την άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση Πώλησης που έχουμε συνάψει, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Με τηλεφωνική επικοινωνία στo τηλέφωνo: 2103607354

- Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη διεύθυνση: [email protected]

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε στην «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» και στη διεύθυνση: Κανάρη 8, το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Το κόστος της επιστροφής των προϊόντων από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε, το αναλαμβάνετε εσείς.

Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς για την αγορά του προϊόντος (εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης).

Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που η «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη αυτών.

Επισημαίνεται πως για να σας επιστραφούν τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν που παραλάβαμε συνεπεία της υπαναχώρησής σας, να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα (απόδειξη, έντυπο επιστροφής, διακριτικά καρτελάκια του προϊόντος). Η Εταιρεία ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια και σε σχέση με τον ιστότοπο και οποιεσδήποτε παράνομες πρακτικές. Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του/της, λόγω κακής χρήσης του ιστότοπου ή κακής χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Σε περίπτωση που η «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του πελάτη βάσει των παρόντων όρων, ο πελάτης θα είναι υπόχρεος να αποζημιώσει την «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» για το λόγο αυτό. Κάθε πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασής του και ο ίδιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο ζημιάς από την πρόσβαση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο στον κωδικό του.

Σε περίπτωση δημοσίευσης υλικού ή περιεχομένου, η «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται τέτοιο περιεχόμενο.

Επιπλέον, οι πελάτες συμφωνούν να αποζημιώσουν την «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων λόγω του περιεχομένου που έχουν αναρτήσει, δημοσιεύσει ή με άλλον τρόπο μεταδώσει μέσω του ιστότοπου και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης δεδομένων εγγραφής ή ενημέρωσης των πληροφοριών τους και γενικά σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Οποιαδήποτε χρήση αντίθετη με τα παραπάνω πέρα από τυχόν αστικές και ποινικές κυρώσεις θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή αυτού του περιεχομένου και ταυτόχρονα τη διαγραφή του λογαριασμού του πελάτη, ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς προειδοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, σημάτων, συμβόλων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού δικαίου και διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, διαμόρφωση, μεταφορά, downloading, πώληση, αναδημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (ολικά ή εν μέρει), αναπαραγωγή και αναμετάδοση, λήψη ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ». Η εμφάνιση τέτοιου περιεχομένου στον ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, τo www. kostetsos.com και τα παρεχόμενα σε αυτό προϊόντα και υπηρεσίες είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο «Δικτυακός Τόπος» μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους Δικτυακούς Τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο «Δικτυακός Τόπος» για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σύνδεση με αυτόν τον «Δικτυακό Τόπο» επιτρέπεται μόνο στην Αρχική Σελίδα (homepage). Σύνδεση σε άλλη σελίδα επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια από την «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ». Ομοίως, η χρήση χωρίων ή ενός ή περισσοτέρων αποσπασμάτων από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από την Εταιρεία απαγορεύεται.

ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Η αποτυχία της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» να εκπληρώσει ή να καθυστερήσει την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τη συμφωνία πώλησης αποκλειστικά για λόγους πέραν του ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: ανωτέρα βία, θεομηνίες, κυβερνητικές εντολές, ταραχές, πολέμους, εμφύλιες αναταραχές, εισβολές, τρομοκρατικές επιθέσεις ή απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων, απεργίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές, δεν θα θεωρούνται ως παραβίαση της συμφωνίας πώλησης· Η απόδοσή μας βάσει οποιασδήποτε Σύμβασης θεωρείται ότι έχει ανασταλεί για την περίοδο που συνεχίζεται οποιοδήποτε γεγονός εκτός του ελέγχου μας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Ο «Δικτυακός Τόπος» διατηρεί ειδική φόρμα καταγγελιών, ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να καταγγέλλει αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του και να προλαμβάνονται οι ζημίες ή βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν από αυτήν. Σε περίπτωση που η «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ» ειδοποιηθεί επωνύμως για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη χρήση του Δικτυακού Τόπου μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος μόνιμα ή προσωρινά.

ΒΛΑΒΗ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του «Δικτυακού Τόπου» ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο «Δικτυακός Τόπος» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο «Δικτυακός Τόπος» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο «Δικτυακός Τόπος» για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του «Δικτυακού Τόπου», καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του «Δικτυακού Τόπου» και του χρήστη υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Σχετικά με κάθε διαφορά, που έχει ως ιστορική αιτία την παρούσα σύμβαση, μέλλουσα να προκύψει μεταξύ αφενός των χρηστών ή τρίτων προσώπων και αφετέρου «Δικτυακού Τόπου» είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, είτε μετά τη λύση ή τη λήξη της, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια Αθηνών.